BACHUS

KOLEKTORY SŁONECZNE

CIEPŁO ZA DARMO
instalacje solarne

Zasobnik jedno czy dwuwężownicowy?

Jednym z ważnych elementów instalacji solarnej jest zasobnik. Sposób jego podłączenia do instalacji ciepłej wody użytkowej ma bardzo duży wpływ na ilość pozyskiwanej energii z kolektorów.

Instalacja solarna działa w trochę odmienny sposób niż większość urządzeń grzewczych popularnie stosowanych. Termoregulator włącza pompę solarną w momencie gdy w kolektorze czynnik grzewczy osiągnie około 6oC więcej niż temperatura wody w zasobniku. Jeżeli woda w zasobniku ma 20oC instalacja solarna zaczyna dostarczać nam ciepło jeżeli w kolektorze będzie powyżej 26oC. Jeżeli w zasobniku woda ma temp.50oC to dopiero gdy w kolektorze czynnik osiągnie ok. 56oC kolektory dostarczają nam energii. Czyli wyraźnie widać, że praca instalacji solarnej nie zależy od jakiejś konkretnej temperatury ale od różnicy temperatur między: temperaturą czynnika w kolektorze a temperaturą wody w zasobniku. Rozpatrzmy dwie sytuacje najczęściej występujące: zasobnik biwalentny / z dwiema wężownicami / oraz dwa zasobniki, każdy z jedną wężownicą.

Na rys. 1 do zasobnika biwalentnego podłączono instalację solarną do dolnej wężownicy, do górnej kocioł gazowy lub inne źródło grzewcze. Jeżeli na kotle gazowym ustawimy temperaturę np. 50oC to kocioł będzie ogrzewał zasobnik tak długo aż ją osiągnie. Jeżeli zużyjemy trochę ciepłej wody i napłynie zimna kocioł włączy się ponownie.

rys1.

 

W tym przypadku woda w zasobniku zawsze będzie miała taką temperaturę jaką ją nastawimy ( np. 50oC ) a instalacja solarna zacznie działać dopiero gdy kolektor osiągnie powyżej 56oC. Proszę zwrócić uwagę, że ogrzewamy wodę która wpływa do zasobnika z przyłącza wodociągowego o średniorocznej temperaturze 12oC. W tym przypadku w okresach późna jesień, zima, wczesna wiosna instalacja solarna jest wykorzystana w bardzo niewielkim stopniu.

  Ta sama instalacja przy zastosowaniu dwóch zasobników w których będzie po jednej wężownicy pracuje w sposób o wiele bardziej wydajny. W pierwszym zasobniku podgrzewana jest zawsze zimna woda tylko przez instalację solarną - rys.2

rys2.

 

Ponieważ woda napływająca do zasobnika ma temperaturę 12oC to instalacja solarna zacznie pracować przy temperaturze wytworzonej w kolektorze 18oC a więc o wiele szybciej niż w przypadku z jednym zasobnikiem biwalentnym. Widać, że instalacja solarna jest całkowicie niezależna od kotła gazowego. Jeżeli nawet woda w zasobniku solarnym zostanie podgrzana tylko do temperatury np. 35oC a jest to sytuacja częsta w okresie późna jesień - zima - wczesna wiosna, to kocioł czy inne źródło grzewcze zapewni nam pełen komfort cieplny wody w drugim zasobniku. Z podanych przykładów wyraźnie widać, że przykład drugi wyraźnie poprawi nam sprawność instalacji solarnej. Koszt zastosowania dwóch zasobników jednowężownicowych przy pojemności 300l jest większy od zasobnika biwalentnego o ok. 350zł więc w stosunku do korzyści bardzo niewielki. Jednak zasobnik do którego będzie podłączony kocioł gazowy nie musi być tak duży jak solarny, na ogół wystarczy zasobnik o pojemności 140l a więc i różnica cen będzie mniejsza lub taka sama.

Na korzyść drugiego zastosowania przemawia analiza powierzchni wężownic w zasobniku.

Przyjrzeliśmy się zasobnikom trzech czołowych producentów. We wszystkich wypadkach powierzchnie wężownic są podobnie lub takie same. Otóż w zasobnikach jednowężownicowych powierzchnia tej jednej  wężownicy jest: dla zbiornika :

200l - 1.5m         300l - 1.5m2       400l - `.1,8m

W pierwszym przypadku podłączamy 2 kolektory o łącznej powierzchni ok. 4m2 więc stosunek powierzchni wynosi: 0.375, w drugim podłączamy 3 kolektory o łącznej powierzchni 6m2 a stosunek powierzchni wynosi 0.25, w trzecim  4 kolektory o łącznej powierzchni 8m2 a stosunek powierzchni wynosi 0,225.

Otóż stosunek powierzchni wężownicy w zbiorniku do powierzchni kolektorów mówi nam jak szybko i w jakim stopniu zostanie przekazane ciepło, a więc jest to główny parametr mówiący nam jaka będzie sprawność całej instalacji solarnej. Im mniejszy stosunek powierzchni kolektorów do powierzchni wężownicy zasobnika tym mniejsza sprawność instalacji.

W zasobnikach biwalentnych ( dwówężownicowych ) sytuacja jest naszym zdaniem bardzo niekorzystna: dla zasobników 200l  gdzie pow. wężownicy wynosi 0.7m2 a więc stosunek powierzchni wynosi 0,175 dla dwóch kolektorów.

Reasumując : dobierając zasobnik do instalacji solarnej powinniśmy również zwrócić szczególną uwagę na powierzchnie wężownicy oraz materiał z jakiego jest wykonana.

 

Copyright © Sitename.com. All rights reserved. Design by Stylish Website Templates
Zdjęcia, wykresy, rysunki chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych DU nr 24/94 poz 83 z dnia 4 II 1994.
Właścicielem jest firma BACHUS